Text

Introduktion till klimatmedveten programvaruteknik

I den här introduktionskursen presenteras begreppet grön och hållbar programvaruteknik och den tekniska processen för att bygga grön och hållbar programvara.

Informations- och kommunikationstekniken (IKT) är ansvarig för ca 1,8-2,8 % av de globala utsläppen av växthusgaser år 2020 och programvara är både en del av problemet och lösningen. Traditionella principer och tekniker för programvaruutveckling tar inte hänsyn till klimat-, miljö- och hållbarhetsaspekter när man utvecklar och använder programvara. Programvaruutvecklare, forskare och andra aktörer måste fundera på hur vi kan minska koldioxidavtrycket orsakade av att vi utvecklar och använder programvaruintensiva system.

Grön och hållbar programvaruteknik är ett framväxande koncept som kan bidra till att minska koldioxidavtrycket som är kopplat till programvara.

Öppet för klimatet

Denna MOOC har utvecklats inom projektet Öppet för klimatet.

Här hittar du mer information inom projektet

Kontakt