Text

Augmented Reality Integration in Industry 4.0

Vill du förstå hur du integrerar Augmented Reality (AR) i din produktionsprocess? Då är den här kursen för dig.

ARC Commercial Augmented Reality integration in Industry 4 0, film på Youtube Länk till annan webbplats.

Om kursen

Syftet med kursen är att ge en fördjupad introduktion om de ekosystem som behövs för utbyggnad av industriella AR-applikationer, samt ett tillvägagångssätt för att utvärdera deras potentiella värde. Studenterna kommer att fokusera på industriella miljöer och introduceras till samspelet mellan AR och andra Industry 4.0-aspekter såsom automation etc. Vidare kommer studenterna att undersöka det potentiella värdet av AR-lösningar för sin verksamhet.

Kursen kommer att ha formen av en MOOC med en serie videoföreläsningar, övningar och kompletterande läsmaterial.

Du lär dig att:

  • Förstå ekosystem som behövs för AR.
  • Identifiera scenarier där AR är tillämplig och fördelaktig.
  • Undersöka ekosystemintegration av tillämpad AR-designmetodik.
  • Utvärdera AR-lösning med avseende på ekosystem.


Lärare

Leo undervisar inom artificiell intelligens, digitala tvillingar och Augmenterad och artificiell intelligens.

Universitetsadjunkt Datavetenskap

Leo Hatvani

leo.hatvani@mdu.se

Barrett föreläser inom Augmented- och Virtual Reality-teknologier i kurserna inom Produktion och Produktutveckling.