Text

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans med obligatoriska träffar i Ortsoberoende/Eskilstuna
  • Kurskod SSA220
  • Huvudområde Svenska som andraspråk

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2023