Text

Att arbeta som specialpedagog

 • Högskolepoäng 15 hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans med obligatoriska träffar i Västerås
 • Kurskod SQA128
 • Huvudområde Specialpedagogik

Tillfällen för denna kurs

 • Vårtermin 2022

  Omfattning

  15 hp

  Tid

  2022-01-17 - 2022-06-05 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-11160

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Västerås

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 6
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  Speciallärarexamen på avancerad nivå, kurs i samtalsmetodik på avancerad nivå omfattande minst 7,5 hp samt kurs i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/svårigheter på avancerad nivå omfattande minst 7,5 hp. Därtill ställs krav om kurs/kurser i kvalificerade samtal och/eller samtalsprocesser på avancerad nivå omfattande minst 7,5 hp.

  Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Obligatoriska fysiska träffar under kursdagarna, däremellan distansstudier.

Vårtermin 2023

 • Vårtermin 2023

  Omfattning

  15 hp

  Tid

  2023-01-16 - 2023-06-04 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-11160

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Västerås

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 6
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  Speciallärarexamen på avancerad nivå, kurs i samtalsmetodik på avancerad nivå omfattande minst 7,5 hp samt kurs i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/svårigheter på avancerad nivå omfattande minst 7,5 hp. Därtill ställs krav om kurs/kurser i kvalificerade samtal och/eller samtalsprocesser på avancerad nivå omfattande minst 7,5 hp.

  Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Obligatoriska fysiska träffar under kursdagarna, däremellan distansstudier.

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt /Meriterad lärare

Ulrika Larsdotter Bodin

021-15 17 83

ulrika.larsdotter.bodin@mdu.se

Till toppen