Text

Den diagnostiserade människan - diagnostisk kultur, makt och identitet

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod SOA142
  • Huvudområde Sociologi

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2022