Text

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod PPU486
  • Huvudområde Produkt- och processutveckling

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2025

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Linn Gustafsson

016-15 36 53

linn.gustafsson@mdu.se