Text

Introduktion till tillämpad AI för tillverkningsindustrin

 • Högskolepoäng 3  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod PPU483
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling


Vill du lära dig hur du kan hantera och bearbeta data för att bygga AI-applikationer för tillverkningsindustrin?

Om kursen

Med tillämpad AI menas AI-teknik som används för praktiska syften, vanligtvis inom en industri eller organisation. Tillämpad AI kan användas för att hjälpa människor att fatta bättre beslut, arbeta effektivare och för att automatisera processer.

Den här kursen ger dig kunskaper för att samla in, hantera, bearbeta och analysera data för att bygga AI-applikationer för tillverkningsindustrin. Du får lära dig de senaste verktygen och teknikerna för att analysera stora datamängder, tillämpa maskininlärningsalgoritmer och presentera dina resultat.

Du lär dig

 • de grundläggande principerna för maskininlärning och big data
 • de viktigaste förutsättningarna och utmaningarna med att använda big data och maskininlärning inom tillverkningsindustrin
 • förstå och tillämpa verktyg för analys av stora datamängder och att presentera analysresultatet

När kursen är avslutad kommer du att ha kunskap och förståelse för principerna för maskininlärning och big data, samt förmågan att tillämpa dessa koncept på olika problem inom tillverkningsindustrin.

Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

 • Vårtermin 2024

  Omfattning

  3 hp

  Tid

  2024-01-15 - 2024-03-24 (deltid 20%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-14525

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  75 hp inom produktionsteknik, maskinteknik, produkt- och processutveckling, datateknik och /eller datavetenskap eller motsvarande eller 40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin.
  Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska.

  Urval

  Yrkeslivserfarenhet/antal högskolepoäng

Vårtermin 2025

 • Vårtermin 2025

  Omfattning

  3 hp

  Tid

  2025-01-20 - 2025-03-30 (deltid 20%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-14525

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  75 hp inom produktionsteknik, maskinteknik, produkt- och processutveckling, datateknik och /eller datavetenskap eller motsvarande eller 40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin.
  Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska.

  Urval

  Yrkeslivserfarenhet/antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor /Docent

Anas Fattouh

016-15 32 99

anas.fattouh@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se