Text

Internet of Things plattformar för tillverkningsindustrin

 • Högskolepoäng 3  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod PPU474
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling


Vill du fördjupa dina kunskaper inom Industriell Internet of Things?

Om kursen

Den här kursen ger dig djupare kunskap och förståelse inom området Industriell Internet of Things (IIoT), plattformar och molntjänster som används inom tillverkningsindustrin.

Du lär dig förstå användningen av IoT-plattformar och hur man designar och implementerar enkla system och hur man kan skapa värde genom att använda IoT-lösningar inom industriella system. Kursen ger dig praktiska och teoretiska kunskaper i IIoT, plattformar och molntjänster samt fördjupning i produktion, logistik och produktutveckling.

Du lär dig

 • vilka för- och nackdelar som finns medanvändningen av molntjänster
 • förklara de viktigaste drivkrafterna och hinder för användning av molntjänster inom tillverkningsindustrin
 • designa och implementera enkla IIoT system
 • beskriva värdeskapandet av att använda IIoT-lösningar i industriella system

Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

 • Hösttermin 2024

  Omfattning

  3 hp

  Tid

  2024-11-11 - 2025-01-19 (deltid 20%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-24523

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  75 hp inom produktionsteknik, maskinteknik, produkt- och processutveckling, datateknik och /eller datavetenskap eller motsvarande inklusive grundläggande kunskaper inom IoT system eller 40 hp inom teknik inklusive grundläggande kunskaper inom IoT system samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Yrkeslivserfarenhet/antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i datavetenskap

Moris Behnam

021-10 70 94

moris.behnam@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se