Text

Supply Chain Management

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Eskilstuna
 • Kurskod PPU448
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling

Denna kurs ger, utifrån ett produktionsperspektiv, en fördjupning inom området Supply Chain Management, dess begrepp, verktyg och utveckling. Fokus ligger på utformning och utveckling av försörjningskedjor och ger god grund för att analysera konsekvenserna av dess utformning. Globala trender, utmaningar och strategier samt teknologisk utveckling kopplat till området Supply Chain Management behandlas liksom hållbarhetsaspekter och hållbar utveckling kopplat till Supply Chain Management. Kursen syftar även till att ge övning inom akademiskt skrivande genom framtagandet av en vetenskaplig artikel.

Tillfällen för denna kurs

 • Vårtermin 2022

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2022-03-28 - 2022-06-05 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Programkurs

  Anmälningskod

  MDU-14022

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Särskild behörighet

  22,5 hp avslutade kurser inom produktion och logistik på avancerad nivå vari ingår minst 7.5 hp inom produktions- och logistikplanering. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Vårtermin 2023

 • Vårtermin 2023

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2023-03-27 - 2023-06-04 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Programkurs

  Anmälningskod

  MDU-14069

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Särskild behörighet

  22,5 hp avslutade kurser inom produktion och logistik på avancerad nivå vari ingår minst 7.5 hp inom produktions- och logistikplanering. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Postdoktor

Paulina Myrelid

016-15 32 29

paulina.myrelid@mdu.se

Till toppen