Text

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod PPU439
  • Huvudområde Produkt- och processutveckling

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2023

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Anders Berglund

016-15 51 13

anders.berglund@mdu.se