Text

 • Högskolepoäng 5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod PPU437
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling

 

Om du vill lära dig principer, metoder, verktyg och projektstrategier för effektivt genomförande av projekt för att få högkvalitativ kompetens inom industriell projektledning, är den här kursen något för dig.

Om kursen

Du kommer att utveckla kunskap och färdigheter om hur du kan förbättra din projektledningskapacitet och leverera förutbestämda projektresultat. Under kursen kommer du att arbeta med och relatera det du lär dig till projektledning i ditt företag.

De faser som finns i projekt omfattas; etablera, genomföra, överlämna till linjeorganisation och avsluta projektet. Organisatoriska aspekter av projektledning som ledarskap, agilt tänkande, kvalitetsledning, kommunikation och beslutsfattande är i fokus.

Kursen passar för dig som arbetar med produktutveckling, med förbättringar i produktionen eller i ett administrativt projekt.

Kursen ges helt på distans, det vill säga inga fysiska träffar under hösten 2022.

Du lär dig att

 • utveckla en projektgenomförandeplan, inklusive val av lämpliga metoder och verktyg för genomförande.
 • beskriva, utvärdera och analysera hur olika aktiviteter och beslut påverkar projektet och möjligheten att nå de planerade projektmålen.
 • genomföra ett projekt i ett industriellt sammanhang inklusive förändringsledning, kommunikation, rapportering, överlämnande och avslutning av projektet.
 • beskriva förhållandet mellan organisation och ledarskap, lärande samt kommunikation beträffande projektledning.
 • analysera möjligheter och begränsningar för att använda agila metoder inom industriell projektledning samt relatera till relevanta teorier inom projektledning.

Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m.. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2023

 • Hösttermin 2023

  Omfattning

  5 hp

  Tid

  2023-08-28 - 2023-12-10 (deltid 20%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-24520

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  Avslutade kurser om 45 hp i Produkt- och Processutveckling samt minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet eller 60 hp inom teknik samt minst 24 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Yvonne Lagrosen

016-15 51 64

yvonne.lagrosen@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDU erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium