Text

Introduktion till Internet of Things för tillverkningsindustrin

 • Högskolepoäng 2  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod PPU322
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling


Lär dig hur du kan använda Internet of Things (IoT) för att utveckla smarta produkter och tjänster.

Om kursen

Internet ofThings (IoT) är ett är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att saker med inbyggd elektronik och internetuppkoppling som apparater, maskiner och fordon kan styras eller utbyta data över ett nätverk.

I den här kursen får du grundläggande kunskap om olika komponenter som ingår i Industriell Internet of Things (IIoT) system inklusive sensorteknologier, smarta etiketter, datakommunikation och cybersäkerhet.

Du lär dig

 • vilka krav som ställs på datakommunikation
 • förstå tråd- och trådlös kommunikation och deras möjligheter och begränsningar och förväntad roll inom utveckling av IIoT
 • säkerhetsmässiga aspekter i samband med datakommunikation och lämpliga åtgärder mot vanliga säkerhetsproblem

Kursen ger dig de kunskaper som krävs för att du ska kunna realisera dina IoT-kunskaper inom produktion, logistik och produktutveckling.

Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2023

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i datavetenskap

Moris Behnam

021-10 70 94

moris.behnam@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se