Text

 • Högskolepoäng 5  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod PPU218
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling

Vill du veta vad Industri 4.0 handlar om?

Den här kursen är för dig som vill veta mer om teknologierna inom Industri 4.0 ur ett mänskligt och industriellt perspektiv. Kursen behandlar flera ämnen och du lär dig grundläggande terminologi relaterad till Industri 4.0 och får insikt och förståelse för den fjärde industriella revolutionen samt hur den påverkar industri och individ.

I kursen diskuteras potentiella fördelar och utmaningar med dessa nya möjliga tekniker. Efter avslutad kurs kommer du att ha en konceptuell förståelse av nyckelbegrepp och teknologier relaterade till Industri 4.0.

Du lär dig att

 • Förstå och exemplifiera digitaliseringens effekter på industri och människa i det dagliga livet, både nu och i framtiden.
 • Förstå systemlandskapet i Industri 4.0 och dess terminologi/teknologier (VR, AR, AM, AI, IoT, Cloud Computing, Big Data Analytics, Cyber-fysiska system, etc.)
 • Exemplifiera Industry 4.0-teknologier och beskriva potentiella fördelar och utmaningar.
 • Bedöma mognadsnivån för digitaliseringstransformationen i produktionssystemet.


Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2024

 • Vårtermin 2024

  Omfattning

  5 hp

  Tid

  2024-03-25 - 2024-06-02 (deltid 33%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-14596

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  30 hp avslutade kurser inom produktionsteknik, maskinteknik, produkt- och processutveckling, datateknik och/eller datavetenskap eller motsvarande.

  Urval

  Yrkeslivserfarenhet/antal högskolepoäng

 • Vårtermin 2025

  Omfattning

  5 hp

  Tid

  2025-03-31 - 2025-06-08 (deltid 33%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-14596

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  30 hp avslutade kurser inom produktionsteknik, maskinteknik, produkt- och processutveckling, datateknik och/eller datavetenskap eller motsvarande.

  Urval

  Yrkeslivserfarenhet/antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Forskare

Mats Ahlskog

016-15 32 91

mats.ahlskog@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se