Text

Självständigt arbete 2 för grundlärare 4-6, naturorienterande ämnen och teknik

 • Högskolepoäng 15 hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Eskilstuna/Västerås
 • Kurskod OAU243

Tillfällen för denna kurs

 • Vårtermin 2022

  Omfattning

  15 hp

  Tid

  2022-03-28 - 2022-06-05 (heltid 100%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs endast för programstudenter

  Anmälningskod

  MDU-11045

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Eskilstuna

  Särskild behörighet

  187 hp från Grundlärarprogrammet 4-6 vari ingår
  - 15 hp Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Utveckling och lärande - grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Utvecklingsarbete och utvärdering för grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Bedömning och betygsättning för grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Forskningsmetod för grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Specialpedagogik för grundlärare 4-6,
  - 30 hp Engelska för grundlärare 4-6,
  - 15 hp Matematik för grundlärare 4-6,
  - 30 hp Naturvetenskap och teknik - grundlärare 4-6,
  - 15 hp Svenska för grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 2 - grundlärare 4-6, samt
  - 15 hp Självständigt arbete 1 för grundlärare 4-6.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Vårtermin 2023

 • Vårtermin 2023

  Omfattning

  15 hp

  Tid

  2023-03-27 - 2023-06-04 (heltid 100%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs endast för programstudenter

  Anmälningskod

  MDU-11130

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Västerås

  Särskild behörighet

  187 hp från Grundlärarprogrammet 4-6 vari ingår
  - 15 hp Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Utveckling och lärande - grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Utvecklingsarbete och utvärdering för grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Bedömning och betygsättning för grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Forskningsmetod för grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Specialpedagogik för grundlärare 4-6,
  - 30 hp Engelska för grundlärare 4-6,
  - 15 hp Matematik för grundlärare 4-6,
  - 30 hp Naturvetenskap och teknik - grundlärare 4-6,
  - 15 hp Svenska för grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 2 - grundlärare 4-6, samt
  - 15 hp Självständigt arbete 1 för grundlärare 4-6.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Till toppen