Text

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod MTK348
 • Huvudområde Miljöteknik

Luftföroreningar dödar mer än 4,2 miljoner människor varje år. Växande befolkning, ökad urbanisering och förbättrade levnadsförhållanden är viktiga bidragande faktorer till ökande halter av luftföroreningar. I den här kursen lär du dig om de viktigaste luftföroreningarna och hur vi hanterar och kontrollerar dessa. Kursen ger dig ökad kunskap om luftkvalitetshantering, baserat på regler och policyer främst i EU och Sverige. Efter avslutad kurs kommer du att kunna bidra till utveckling och hantering av luftkvalitetshanteringssystem. Kursen ger kunskaper som gynnar dig som är verksam inom både offentlig och privat sektor, miljöingenjörer och konsulter inom områden som luftkvalitetsutredningar, miljökonsekvensbedömningar, tillstånd och certifiering samt reglering.

Ambient air pollution kills more than 4,2 million people every year. Growing populations, increased urbanization, and improved living conditions are important factors that contribute to increased air pollution.

About this course

In this course, you will learn about common air pollutants and how to manage and control air pollution. The course gives you enhanced knowledge about relevant aspects of modern air quality management systems based on regulations and policies related to ambient air quality management in the EU and Sweden. After completing this course, you will be able to contribute to the development and management of air quality management systems. The course benefits scientific officers at various levels in both public and private sector, environmental engineers and consultants in fields like air quality investigations, environmental impact assessments, permits and certification, and regulation.

The course is given over four weeks in a pace of 50%, corresponding to approximately 20 hours of studies per week. The course starts 8 November and ends 3 December 2021.

Entry requirements

120 credits of which 90 credits engineering and/or natural science. In English course B/English course 6 are required.

You can also apply for the course and get your eligibility evaluated based on knowledge acquired in other ways, such as work experience, other studies etc. Read more in Application information below.

Language

English

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2023

 • Vårtermin 2023

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2023-01-16 - 2023-02-12 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs

  Anmälningskod

  MDU-13052

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Teacher

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Apply to the course

Ambient air quality management

Closed for application

Application information

You’ll find the entry requirements in the course description. After submitting your application, the next step is to submit documentation to demonstrate your eligibility for the course. Most academic credentials from Sweden are retrieved automatically. Wait a few days after submitting your application - if you still can’t see your academic credentials om My pages, please upload them.

If you have studied in another country, you must provide transcripts of your academic studies and of your English proficiency. Exactly what you need to submit and how, depends on several factors. You can read more on universityadmissions.se or antagning.se.

If the course requires work experience, you need to provide an employer’s certificate. You can download a template for employer’s certificate below.

No academic qualifications?

The course require that you have previous academies studies, but we validate work experience to assess if you have the knowledge that is equal to the eligibility requirements for the course.

If you don’t have the formal qualifications required, please send in a certificate of employment (current or previous) and a CV/Description of competence that describes your educational and professional background. Please include a short description of your work experience, not only the work title.

Use the CV/ Description of competence template below and fill in the information requested.

You can also use our template for Employers certificate if you like.

Download a template for CV/Description of competence Word, 28 kB, opens in new window.

Download a template for Employers certificate Word, 19.5 kB, opens in new window.

If you have any questions regarding eligibility or application please send an e-mail to lifelonglearning@mdu.se


FutureE

The courses are part of the FutureE project where MDU offers online courses in the areas of AI, Environmental and Energy Engineering, Software and Computer Systems Engineering.

For companies that want to collaborate on competence development
Till toppen