Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod MTK330
 • Huvudområde Miljöteknik

Syftet med kursen är att ge kunskap om utmaningar, barriärer och möjligheter i utvecklingen av hållbara städer och infrastrukturer med särskild hänsyn till planering, förvaltning, teknik, policyer och viktiga hållbarhetsmått. Kursen kommer att behandla ämnen som vatten- och energihantering i städer, alternativ teknik och policyer för att främja hållbarhet, hållbara urbana odlingar och planering för hållbar transportinfrastruktur och smarta städer.

Tillfällen för denna kurs

 • Vårtermin 2024

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2024-01-15 - 2024-03-24 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-13067

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap inklusive 7,5 hp matematik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Vårtermin 2025

 • Vårtermin 2025

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2025-01-20 - 2025-03-30 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-13067

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap inklusive 7,5 hp matematik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor /Ämnesföreträdare/Docent

Amir Vadiee

021-10 70 85

amir.vadiee@mdu.se