Text

Behandling och hantering av dricksvatten

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod MTK329
 • Huvudområde Miljöteknik

Rent vatten är planetens viktigaste resurs, och det är nödvändigt att för upprätthålla liv, odla mat och generera kraft. Men idag står vi inför många utmaningar när det gäller tillgänglighet och åtkomst av dricksvatten. På den här kursen kommer du lära dig om dessa utmaningar och hur vattnets ekosystem kan påverkas av olika faktorer, såsom mänskliga aktiviteter. Du kommer också lära dig om den hydrologiska cykeln, vattnets kvalitet, föroreningskällor och olika behandlingstekniker för produktion av dricksvatten.

Tillfällen för denna kurs

 • Vårtermin 2022

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2022-01-17 - 2022-03-27 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs

  Anmälningskod

  MDU-13041

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 90 hp i teknik och/eller naturvetenskap och 7,5 hp matematik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Vårtermin 2023

 • Vårtermin 2023

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2023-01-16 - 2023-03-26 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs

  Anmälningskod

  MDU-13068

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 90 hp i teknik och/eller naturvetenskap och 7,5 hp matematik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor

Monica Odlare

021-10 16 11

monica.odlare@mdu.se

Till toppen