Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Västerås
 • Kurskod MMA501
 • Huvudområde Matematik/Tillämpad matematik

Algebra är en av de grundläggande områdena inom modern matematik. Den har sitt ursprung i talteori och geometri. Kursens syfte är att, genom exempel, hitta de matematiska strukturer och bakomliggande koncept inom talteori och geometri. Dessa strukturer, grupper, ringar och kroppar, tillämpas i flera sammanhang såsom uppräknings- och numreringsproblem, kodningsteori och kombinatorisk design.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2022

 • Hösttermin 2022

  För dig som läser program till Abstrakt algebra till Hösttermin 2022 (deltid 50%)
  Logga in via studentportal på antagning.se för att anmäla dig till kurs som ingår i ditt program.

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2022-11-07 - 2023-01-15 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Programkurs

  Anmälningskod

  MDU-21171

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Västerås

  Särskild behörighet

  120 hp i teknik, naturvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi vari ingår minst två av kurserna Vektoralgebra 7,5 hp, Diskret matematik 7,5 hp, Linjär algebra 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng