Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod MMA501
  • Huvudområde Matematik/Tillämpad matematik

Algebra är en av de grundläggande områdena inom modern matematik. Den har sitt ursprung i talteori och geometri. Kursens syfte är att, genom exempel, hitta de matematiska strukturer och bakomliggande koncept inom talteori och geometri. Dessa strukturer, grupper, ringar och kroppar, tillämpas i flera sammanhang såsom uppräknings- och numreringsproblem, kodningsteori och kombinatorisk design.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024