Text

Matematik med didaktik för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6, del 2

 • Högskolepoäng 15  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans med obligatoriska träffar i Eskilstuna
 • Kurskod MAA046

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig fördjupade kunskaper om den matematik som är central i årskurserna F-6, med fokus på områdena algebra, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning. Fördjupning av studentens grundläggande ämneskunskaper är centralt liksom att kontinuerligt knyta det matematiska innehållet till ämnesdidaktik.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2022

 • Hösttermin 2022

  Omfattning

  15 hp

  Tid

  2022-08-29 - 2023-06-04 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-21100

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Eskilstuna

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 6
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  Matematik med didaktik för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6, 15 hp, eller motsvarande.

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

  Inom ramen för kursen är det tre fysiska träffar á två dagar vardera, dvs. totalt sex dagar inklusive två dagar där tentamen genomförs. Utöver de fysiska träffarna sker kontinuerliga träffar via nätet varannan vecka.

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Maria Larsson

021-10 16 48

maria.larsson@mdu.se