Text

  • Högskolepoäng 15  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod KMI108

Kursen syftar till att studenten ska ytterligare fördjupa och utveckla sina musikaliska och instrumentala/vokaltekniska kunskaper och färdigheter samt att fördjupa och utveckla sitt konstnärliga uttryck mot ett reflekterande och självständigt förhållningssätt.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2024

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor /Avdelningschef

Staffan Sandström

021-10 14 26

staffan.sandstrom@mdu.se