Text

  • Högskolepoäng 15  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod KMI086

Kursen syftar till att studenten ytterligare ska fördjupa sina musikaliska och instrumentala/vokaltekniska kunskaper och färdigheter samt ytterligare fördjupa och utveckla sitt konstnärliga uttryck mot ett alltmer personligt och självständigt förhållningssätt.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor /Avdelningschef

Staffan Sandström

021-10 14 26

staffan.sandstrom@mdu.se