Text

Introduktion till informationsdesign, distanskurs

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod ITE117
  • Huvudområde Informationsdesign

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2022

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt Webbmaster, Projled. Hedströmsdalen

Bjarne Hindersson

016-15 37 38

bjarne.hindersson@mdu.se

Till toppen