Text

Introduktion till informationsdesign, distanskurs

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod ITE117
  • Huvudområde Informationsdesign

I den här kursen lär du dig designa information för de som ska ta del av det du kommunicerar. Det kan vara rubriksättning i en text, layouten på en webbsida, val av bilder och mycket mera som påverkar upplevelsen och förståelsen av det du vill kommunicera.

Om kursen

Kursen ger dig en övergripande förståelse för ämnet informationsdesign. Målet med kursen är att du utifrån praktiska exempel och teorier i informationsdesign, ska kunna förklara hur ord, bild och form används i information och kommunikation. Du kommer att förstå att olika individer har skilda förutsättningar för att tillgodogöra sig information. Kursen innehåller också enklare mediaproduktion. Arbetet i kursen sker individuellt och i grupp.


Du lär dig

  • hur individers olika förutsättningar, kan påverka tolkningen och förmågan att använda information
  • kunskap om och förståelse för olika problemställningar inom Informationsdesign och betydelsen av användarperspektiv
  • hur principer för Informationsdesign kan underlätta för tolkning och användande av information i olika situationer
  • beskriva syftet med och processen för användarperspektiv i informationsdesign
  • kännedom om etiska överväganden inom informationsdesign.


Behörighet

Grundläggande behörighet 

 

Undervisningsspråk

Svenska

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2022

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt Webbmaster, Projled. Hedströmsdalen

Bjarne Hindersson

016-15 37 38

bjarne.hindersson@mdu.se

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Introduktion till informationsdesign

Till anmälan