Text

Ansvarsfull forskning och innovation (RRI)

  • Högskolepoäng 2.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod INO114
  • Huvudområde Innovationsteknik

Ansvarsfull innovation innebär att söka vilka förbättringar som är bäst för samhället och miljön på lokal, regional och global nivå. Ansvarsfull innovation tar hänsyn till den effekt som nya tjänster, varor, beteenden, processer eller affärsmodeller kan ha på samhället, ekonomin och miljön. Detta innebär att ett ansvarsfullt förhållningssätt till innovation avser att skapa förändringar som har en positiv inverkan på såväl samhället och ekonomin som på miljön och klimatet.  
Ansvarsfull innovation och forskning (RRI) är ett delområde inom Ansvarsfull innovation och har utvecklats som ett styrmedel för skattefinansierade forsknings och innovationsprojekt inom EU. Det vill säga, här är även forskning inkluderat. RRI innebär att samhällsaktörer arbetar tillsammans under hela forsknings- och innovationsprocessen för att anpassa både processen och dess resultat, till samhällets värderingar, behov och förväntningar. RRI är ett ramverk för att skapa en forsknings- och innovationspraktik som drivs av samhällets behov och engagerar alla samhällsaktörer via inkluderande metoder.  
Det här området har två kurser; Ansvarsfull forskning och innovation 2,5 hp samt Ansvarsfull innovation 5 hp. 

I den här kursen får du en översikt om området Ansvarsfull forskning och innovation (RRI), du får testa perspektivet och dess metoder på case, och du får utforska RRIs verktygslåda RRI-tools.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2023

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i innovationsteknik

Anette Strömberg

016-15 36 18

anette.stromberg@mdu.se

Till toppen