Text

Grundläggande innovationsledning

  • Högskolepoäng 4.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod INO111
  • Huvudområde Innovationsteknik

Det här lär jag mig 
Att skapa nytt, genomföra utvecklingsarbete och lösa utmaningar är en del av yrkeslivets vardag.  Med utgångspunkt i teorier om innovation, ger kursen en introduktion till innovation och processer för att arbeta med innovationsledning. Den ger en översikt till centrala delar i ämnet och kopplar teoretisk kunskap till organisationers och samhällets förmåga att skapa innovation i praktiken. 

Det här gör vi 
Föreläsningarna ger kunskap om grundläggande begrepp och teorier inom innovationsteknik. Kursen sker i seminarieform, där du skriftligt besvarar frågor på kurslitteraturen som sedan redovisas och diskuteras på seminarier.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2022

Till toppen