Text

 • Högskolepoäng 4.5  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod INO111
 • Huvudområde Innovationsteknik

Mot bakgrund av teoretisk kunskap om innovation och innovationsledning ger kursen dig en möjlighet att träna på att undersöka, dokumentera och analysera innovativa processer i praktiken. Genom seminarier tillsammans med andra i kursen samskapar du ytterligare kunskap och lärande.

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla praktiskt tillämpbar kunskap om olika delar av en innovationsprocess samt hur den typen av processer kan ledas i praktiken. Du kommer att analysera en organisations innovationsarbete dvs hur de arbetar med detta idag, och föreslå eventuella förbättringsåtgärder för hur man kan arbeta med innovation och innovationsprocesser framöver. Du kommer ta fram en egen modell/artefakt/rapport som beskriver detta.


Du lär dig

 • dokumentera och redogöra för en innovationsprocess på ett företag eller en organisation med stöd av befintlig teori
 • analysera och reflektera över hur innovationsprocesser kan vidareutvecklas och förbättras
 • tillämpa metoder för att skapa en modell eller artefakt.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2023

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se