Text

Framtid och scenariodesign

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod INO109
  • Huvudområde Innovationsteknik

Denna kurs är för alla som vill fördjupa sina framtids- och omvärldskunskaper. Scenarios är ett verktyg för förståelse och beslutsfattande i bland annat innovationsprocesser. En bra bakgrund kan vara grundkurser i Trendspaning eller Omvärldsanalys. Kursen kan med fördel tillämpas i egen verksamhet eller yrke. Du jobbar med att ta fram egna scenarios, förstå dess uppbyggnad och hur scenarios kan kommuniceras till andra.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2023

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i innovationsteknik

Carina Sjödin

016-15 36 46

carina.sjodin@mdu.se

Till toppen