Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod INO109
 • Huvudområde Innovationsteknik

Scenarioanalys kan hjälpa dig att fatta bättre beslut, skapa strategier eller innovationer genom att utmana dina antaganden om framtiden. I kursen skapar du förutsättningar för att ha ett framtidsorienterat arbetssätt.

Om kursen

Denna kurs är för alla som vill fördjupa sina framtids- och omvärldskunskaper. Scenarier är ett verktyg för förståelse och beslutsfattande i bland annat innovationsprocesser och annat förändringsarbete. Kursen kan med fördel tillämpas i egen verksamhet eller yrke. Du jobbar med att ta fram egna scenarier, förstå dess uppbyggnad och hur scenarier kan kommuniceras till andra. Vårt mål är att erbjuda en kurs med hög flexibilitet så att studierna går att kombinera med ditt arbete.


Du lär dig

 • hur inverkan av ett framtidsperspektiv påverkar beslutsprocesser i ett innovationsarbete
 • hur arbete med scenarier kan förbereda oss för olika framtider
 • teorier, metoder och verktyg för utveckling av framtidsscenarier
 • hur du själv bygger upp, designar och kommunicerar ett framtidsscenario.

 

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2024

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i innovationsteknik

Carina Sjödin

016-15 36 46

carina.sjodin@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se