Text

Respirationssystemets anatomi, fysiologi och sjukdomar relevanta inom fysioterapi

  • Högskolepoäng 2 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar/Distans med obligatoriska träffar i Skellefteå
  • Kurskod FYS055
  • Huvudområde Fysioterapi

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024