Text

Forskning i praktiken - Avancerade studier inom metod

  • Högskolepoäng 15 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod FOA342
  • Huvudområde Företagsekonomi

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2025