Text

Internationellt företagande och entreprenörskap

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod FOA340
  • Huvudområde Företagsekonomi

Kursen introducerar och problematiserar utmaningar och möjligheter som multinationella företag (MNC) och särskilt små, entreprenöriella företag möter när de gör affärer på internationella marknader.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2025