Text

Geopolitiska perspektiv och komplexitet - management i en disruptiv värld

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod FOA337
  • Huvudområde Företagsekonomi

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2025