Text

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod FOA336
  • Huvudområde Företagsekonomi

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024