Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod FOA335
  • Huvudområde Företagsekonomi

Kursen ger förståelse för hur företag i en global kontext fungerar och resonerar i en föränderlig värld.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024