Text

Projektledning och förändringsledning i en digital värld

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod FOA257
  • Huvudområde Företagsekonomi

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024