Text

Strategi och styrning av digital verksamhet

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod FOA236
  • Huvudområde Företagsekonomi

Digitaliseringen har radikalt förändrat många verksamheter och påverkar hur organisationer konkurrerar och samarbetar. Denna kurs ger studenter de färdigheter, kunskaper och tekniker som krävs för att hantera och driva en digital verksamhet. Studenter får övning genom att utvärdera verkliga fall och hitta lösningar som stöds av de senaste vetenskapliga rönen.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2022

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor ,Docent

Rana Mostaghel

021-10 16 45

rana.mostaghel@mdu.se

Till toppen