Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod FOA234
  • Huvudområde Företagsekonomi

Idag kommer företag, organisationer och individer dagligen i kontakt olika digitala erbjudanden och tjänster som påverkar vardagen hemma och på jobbet. I denna kurs lär du dig hur digitala tjänster och verktyg möjliggör ett utökat värdeskapande genom att kombinera olika resurser som kunskap, varor och tjänster.  

Du kommer att lära dig hur aktuell forskning och nutida företagsekonomiska teorier kan användas för att utvärdera och förstå den transformativa potentialen för digitala tjänster, analysera hur det genererade erbjudandet upplevs av olika aktörer (t.ex. både inom den offentliga sektorn och på kommersiella marknader) och hur man utvecklar och lanserar nya digitala lösningar.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.