Text

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod FOA193
  • Huvudområde Företagsekonomi

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2023

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt

Madeleine Lundberg

021-10 31 51

madeleine.lundberg@mdu.se