Text

  • Högskolepoäng 22.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod FOA191
  • Huvudområde Företagsekonomi

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i företagsekonomi

Johan Grinbergs

johan.grinbergs@mdu.se