Text

Att utveckla organisationer och ledarskap

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod FOA186
  • Huvudområde Företagsekonomi

Vad behandlar kursen?

Syftet är att ge grundläggande kunskaper om organisationsteori, ledarskap och förändringsarbete.

Vad lär jag mig av kursen?

Kursen ger dig grundläggande begrepp inom organisationsteori. Under kurens gång får du lära dig att:

- redogöra för grundläggande begrepp kring organisationer och organisering samt organisationen som fenomen.

- tillämpa teorier, modeller och begrepp på specifika praktiska situationer och föreslå lösningar på grundläggande problem kring organisationsform, ledarskap och förändringsarbete.

- exemplifiera möjligheter och begränsningar med teoretiska begrepp för att analysera praktikens former för organisering, ledning och förändringsarbete

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2023

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt

Kerstin Nilsson

016-15 34 02

kerstin.nilsson@mdu.se