Text

Tjänster och tjänstekvalitet

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod FOA176
 • Huvudområde Företagsekonomi

Kursen ger dig viktiga färdigheter och kunskap som behövs för att ge ett tjänsteproducerande företag konkurrensfördelar genom strategier vad gäller kvalitet.  

Begrepp som tjänstekvalitet, kundens förväntningar och upplevelser är centrala . Du lär dig omdesign av tjänster och  relationers betydelse för tjänsteföretagets strategier. Inlärningsprocessen stöds av  5 inlämningar som var och en, behandlar olika temata. Kursen är baserad på en kvalitetsmodell som använder gap för att lyfta fram kvalitetens betydelse. Syftet med de inspelade föreläsningarna är att introducera dig till de centrala idéerna i tjänstemarknadsföring i allmänhet och gapnalysen i synnerhet. 

Kursen ger kunskap om de speciella förhållanden som kännetecknar arbetet i en tjänsteproducerande organisation/företag. Kursen ger dig också verktyg och förmåga att bli en skicklig anställd eller chef i tjänsteproducerande organisation / företag.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2022

 • Vårtermin 2022

  Inställt kurstillfälle

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2022-01-17 - 2022-06-05 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-13096

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  Företagsekonomi 30 hp på grundnivå, varav minst 22,5 hp ska vara avklarade vid kursstart.

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring

Michaël Le Duc

021-10 14 02

michael.le.duc@mdu.se

Till toppen