Text

Alkohol, tobak, narkotika, doping och spel ur ett folkhälsoperspektiv

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod FHA088
  • Huvudområde Folkhälsovetenskap

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2023