Text

 • Högskolepoäng 3  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod ERA321
 • Huvudområde Energiteknik

Virtuell driftsättning är en teknik som används inom automations- och reglerteknik för att simulera och testa ett systems styrprogramvara och hårdvara i en virtuell miljö innan det implementeras fysiskt. Syftet är att identifiera och korrigera eventuella problem eller fel i systemet innan det tas i drift, vilket minskar risken för driftstopp, säkerhetsrisker och kostsamma omarbetningar.

Om kursen

Den virtuella driftsättningsprocessen innebär vanligtvis att man skapar en digital tvilling av det system som utvecklas, vilket är en virtuell representation av systemet som speglar dess fysiska beteende. Den digitala tvillingen innehåller alla nödvändiga modeller av systemets komponenter, såsom sensorer, ställdon, styrenheter och gränssnitt, samt den kontrollprogramvara som kommer att köras på det verkliga systemet. När den digitala tvillingen har skapats kan den testas och optimeras i en virtuell miljö för att säkerställa att den beter sig korrekt under olika förhållanden.

Fördelarna med virtuell driftsättning är bland annat minskade projektkostnader, kortare utvecklingstid, förbättrad systemkvalitet och tillförlitlighet samt ökad säkerhet för både operatörer och utrustning. Genom att upptäcka och lösa potentiella problem i den virtuella miljön kan kostsamma och tidskrävande fysiska tester och felsökning undvikas, vilket avsevärt kan minska projektkostnaderna och tiden till marknaden.

I kursen ingår olika moduler, var och en med sin egen specifika roll i processen. Modulerna skapar tillsammans en omfattande virtuell driftsättningsprocess som gör det möjligt för att testa och validera styrsystem och produktionsprocesser i en simulerad miljö innan de implementeras i den verkliga världen.

 1. Modellering och simulering: Denna modul innebär att man skapar en virtuell modell av systemet med hjälp av simuleringsprogram. Modellen omfattar all utrustning, alla styrsystem och alla processer som ingår i produktionsprocessen.
 2. Integration av styrsystem: Denna modul innebär att den digitala tvillingen integreras med styrsystemet, så att ingenjörerna kan testa och validera systemets prestanda.
 3. Virtuella sensorer och ställdon: Denna modul handlar om att skapa virtuella sensorer och ställdon som efterliknar den fysiska utrustningens beteende. Detta gör det möjligt för ingenjörerna att testa styrsystemets respons på olika scenarier och optimera dess prestanda.
 4. Testning av scenarier: Denna modul innebär att man simulerar olika scenarier, t.ex. utrustningsfel, strömavbrott eller förändringar i produktionskraven, för att testa systemets respons.
 5. Dataanalys och optimering: Denna modul innebär att data från den virtuella driftsättningsprocessen analyseras för att identifiera eventuella problem eller ineffektivitet i systemet. Ingenjörerna kan sedan optimera systemets prestanda och se till att det är säkert och tillförlitligt.

Du lär dig att

 • Beskriva användningen av digitala tvillingar för virtuell driftsättning.
 • Designa en simuleringsmodell av ett produktionssystem utifrån ett systemperspektiv och göra en plan för datainsamling och analys.
 • Planera olika scenarier för förbättring av en produktionsprocess.
 • Analysera data från den virtuella driftsättningsprocessen för att identifiera eventuella problem eller ineffektiviteten i systemet och sedan optimera systemets prestanda.

Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

 • Vårtermin 2024

  Omfattning

  3 hp

  Tid

  2024-03-25 - 2024-06-02 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-13024

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  75 hp inom produktionsteknik, maskinteknik, produkt- och processutveckling, datateknik och/eller datavetenskap eller motsvarande eller 40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Vårtermin 2025

 • Vårtermin 2025

  Omfattning

  3 hp

  Tid

  2025-03-31 - 2025-06-08 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-13046

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  75 hp inom produktionsteknik, maskinteknik, produkt- och processutveckling, datateknik och/eller datavetenskap eller motsvarande eller 40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i energiteknik

Konstantinos Kyprianidis

021-15 17 65

konstantinos.kyprianidis@mdu.se