Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod ENA115
  • Huvudområde Engelska

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig utökad kompetens avseende muntlig och skriftlig engelskspråkig kommunikation i internationella yrkes- och affärssammanhang.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2025