Text

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod ELA414

Idag möter många industrier ett ökat behov av design av pålitliga system med många utmaningar, där ibland mer komplex elektronik och programvaruintensiva system. Om du vill lära dig om felsäker design av industriella och inbyggda system är den här kursen för dig!

Om kursen

I kursen går vi igenom olika typer av fel och möjliga felkällor (teknik, människa och miljö). Olika typer av fel hanteras med olika feltoleransmekanismer, vilka diskuteras för system, hård- och programvarukomponenter. Kursen ger en gedigen bas för att förstå hur man kan designa felsäkra system. Syftet är att ge dig en verktygslåda med koncept över felsäkra designer inom såväl hårdvara som programvara så att du kan förstå den logiska grunden för lämpliga mitigeringsstrategier. Kursen passar både ingenjörer och studenter.

Du lär dig att

 • jämföra olika feltoleranskoncepts förmågor att förmildra feleffekter
 • realisera existerande metoder för felsäkra konstruktioner samt
 • argumentera för redundanskoncept i feltoleranta arkitekturer

Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

 • Hösttermin 2024

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2024-09-02 - 2024-10-06 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-24595

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  Minst 160 hp varav ingår minst 15 hp datavetenskap och 20 hp elektronik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Svenska B/Svenska 3. 

   

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Håkan Forsberg

021-10 13 81

hakan.forsberg@mdu.se