Text

Programmering av tillförlitliga inbyggda system

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod DVA494
  • Huvudområde Datavetenskap

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2024

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.