Text

Metoder och verktyg för industriell cybersäkerhet

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans med obligatoriska träffar i Ortsoberoende
 • Kurskod DVA487
 • Huvudområde Datavetenskap

 

I den här kursen lär du dig om cybersäkerhetsanalys och design i industriella miljöer, med särskilt fokus på smarta fabriker och Industri 4.0.

Om kursen

Syftet med kursen är att ge dig färdighet inom cybersäkerhetsanalys och design i industriella miljöer, med särskilt fokus på smarta fabriker och Industri 4.0. För uppnå det kommer du att lära dig om avancerade cybersäkerhetskoncept, metoder och verktyg. Du kommer också att kunna tillämpa dina kunskaper i industriella fallstudier.


Du lär dig

 • Beskriva avancerade tekniker för industriell cybersäkerhetsanalys och design
 • Analysera cybersäkerhetsrisker och sårbarheter i referensscenarier
 • Utföra penetrationstestning genom att använda verktyg för sårbarhetsskanning och etisk hackning
 • Kontrollera och säkerställa efterlevnaden av referensstandarder och regelverk för cybersäkerhet som ISO 27001


Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

 • Hösttermin 2024

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2024-11-13 - 2024-12-18 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-24506

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 4
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 60 hp i datavetenskap, vari ingår 2,5 hp inom cybersäkerhet, eller relaterade ämnen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Kursen har fyra obligatoriska digitala träffar där inlämningsuppgifter presenteras.

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i pålitliga programvarusystem

Sasikumar Punnekkat

021-10 73 24

sasikumar.punnekkat@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se