Text

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod DVA486
 • Huvudområde Datavetenskap

 

I den här kursen lär du dig om cybersäkerhetsforskningens senaste landvinningar och ledande industriell praxis.

Om kursen

Cybersäkerhetssårbarheter är ett hot mot framsteg inom näringsliv och samhället. Detta är ett accelererande hot på grund av den nuvarande snabba digitaliseringen, som inom tillverkningsindustrin benämns Industri 4.0. Företagen är medvetna om detta hot och inser behovet av att investera i motåtgärder, men utvecklingen hämmas av bristande kompetens.

I denna kurs kommer studenterna att göras medvetna om cybersäkerhetsforskningens senaste landvinningar och ledande industriell praxis.


Du lär dig

 • Beskriva området industriell cybersäkerhet, inklusive huvudsakliga risker och skydd
 • Föstå de mest relevanta cybersäkerhetsmekanismerna
 • Analysera cybersäkerhetsbehoven i specifika industriella sammanhang och planera för lämpliga motåtgärder

 

Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2023

 • Hösttermin 2023

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2023-09-18 - 2023-10-29 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-24500

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 60 hp i datavetenskap eller relaterade ämnen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i pålitliga programvarusystem

Sasikumar Punnekkat

021-10 73 24

sasikumar.punnekkat@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

ARC

Kurserna ingår i projektet ARC där MDU erbjuder kurser inom AR och cybersäkerhet.

Kompetensutveckling med ARC