Text

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod DVA480
 • Huvudområde Datavetenskap

 

Denna kurs ger grundläggande kunskaper i Internet of Tings (IoT) och fokuserar på fysiska enheter och kommunikations- och beräkningsinfrastruktur. Kursen ger både teoretiska och praktiska kunskaper i att bygga IoT applikationer.

Om kursen

Internet of Things (IoT) syftar på begreppet att ansluta fysiska enheter överallt. Denna “thing” kan syfta på enheter från enkla sensorer till mer sofistikerade enheter som smartphones.

Kursen fokuserar på grundläggande aspekter av IoT infrastrukturer. Målet är att ge kunskaper och färdigheter som behövs för att bygga IoT- system som går utöver traditionella Inbyggda System-kurser, och introducerar ett konceptuellt ramverk som omfattar automation, kommunikation samt nya arkitekturer som Cloud och Fog/Edge.

IoT World Forum föreslår en referensmodell i sju nivåer för IoT, från fysiska enheter på första nivån upp till affärsprocessnivån högst upp. Denna kurs fokuserar bara på de tre nedersta nivåerna: Physical Devices and Controllers, Connectivity och Edge Computing.

 • Kursen ges helt online utan några fysiska föreläsningar. Även examination sker online
 • Kursen är flexibel i den meningen att du kan läsa kursmaterialet i din egen takt
 • Kursfarten är på 17%, vilket underlättar för dem som inte kan ägna så mycket tid åt kursen varje vecka
 • För projektarbetet i kursen kan ämnen och plattformar väljas på ett flexibelt sätt, t.ex. kan du välja att använda en Rasberry Pij eller genomföra det med hjälp av simulering

Du lär dig att

 • beskriva de grundläggande begreppen som används inom IoT
 • utvärdera vilka IoT komponenter och infrastrukturer för kommunikation som används i en IoT-applikation
 • använda IoT-plattformar för att samla in information från IoT-enheter och visualisera dem
 • utveckla en enkel IoT-applikation i ett simuleringsverktyg och utvärdera den.

Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2023

 • Hösttermin 2023

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2023-10-02 - 2023-12-10 (deltid 17%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-24548

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  100 hp varav 60 hp i datavetenskap och/eller i elektronik och 7.5 hp programmering. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor /Docent

Mohammad Ashjaei

021-15 17 72

mohammad.ashjaei@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se