Text

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod DVA479
 • Huvudområde Datavetenskap

 

I dagens samhälle blir nästan allting digitaliserat och uppkopplat. I System-av-systemkursen lär du dig principerna för hur man får dessa digitaliserade system att samverka effektivt.

Om kursen

Kursen gör dig förtrogen med begreppet system-av-system (SoS), som innebär att oberoende system samverkar med varandra. Den ger dig en förståelse för varför SoS är ett viktigt område i den pågående digitaliseringen och tillhandahåller en teoretisk och praktisk grund för att förstå viktiga egenskaper hos SoS. Vidare ger kursen en fördjupad kunskap inom ett antal viktiga frågeställningar som behöver beaktas när SoS utvecklas.

Om du antas till kursen kan du ansluta när som helst mellan 28 augusti och 6 oktober. Med en rekommenderad studietakt på 25% tar kursen ungefär sju kalenderveckor att genomföra. Högre eller lägre studietakt är möjlig så länge kursen är avklarad senast 14 januari 2024. Examination består huvudsakligen av skriftliga uppgifter under kursens gång.


Du lär dig

 • Egenskaper hos system-av-system och viktiga undertyper.
 • Underliggande principer från systemteori och systemteknik.
 • Metoder och verktyg för utveckling av SoS.
 • Arkitekturen hos ett SoS och hur det kan beskrivas.
 • Interoperabilitet mellan de ingående delarna, samt underliggande principer för informationsrepresentation.
 • Affärsmodeller och incitament för samarbete mellan system.
 • Analys av trovärdighet hos SoS, inklusive risker och säkerhet.

Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2023

 • Hösttermin 2023

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2023-08-28 - 2024-01-14 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-24547

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 80 hp inom teknik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i datavetenskap

Jakob Axelsson

jakob.axelsson@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se