Text

Kvalitetssäkring - Certifiering av säkerhetskritiska (programvaru-) system

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod DVA467
 • Huvudområde Datavetenskap

 

Syftet med denna kurs är att ge dig insikter i certifiering och vad det innebär att certifiera/självattestera säkerhetskritiska system med fokus på programvarusystem samt att skapa säkerhetsbevis som inkluderar ett multi concern-perspektiv vid behov, samt möjligheter till återanvändning när så är lämpligt.

Om kursen

Kursen innehåller tre moduler:

Modul 1 - Introduktion till säkerhetscertifiering

 1. ger en introduktion till certifiering av säkerhetskritiska system,

 2. överföra kunskaper och färdigheter om: process/produkt; komponent/system; enkelt system /systemfamilj, samt certifiering/kvalificering. Den ska även förklara relationen mellan följande begrepp: säkerhetskritiska system, säkerhetskultur, utvecklingsprocesser enligt leverantör- och tillverkarperspektivet, certifiering, säkerhetsbevis. Utmaningar gällande återanvändning av certifieringsartefakter och deras systematisering kommer att belysas via olika scenarier för återanvändning.

Modul 2: Standarder, certifiering och efterlevnad

 1. ger en översikt över standarder som används som bas för certifiering,

 2. överföra kunskaper och färdigheter i olika standarder (fokus på en standard t.ex. ISO 26262) samt deras roll i certifieringsprocessen,
 3. överblick över state-of-the-art inom compliance management d.v. s. hantering av bevis som visar att arbete sker i enlighet med definierad process och modell i standarder. Användningen av några utvalda open source-verktyg som möjliggör hantering av sådana bevis kommer att illustreras vid behov.

Modul 3: Modelleringsmetoder

 1. ger en översikt över de modelleringsmetoder som behövs för att hantera och återanvända av certifieringsartefakter,

 2. överföra kunskaper och färdigheter i olika modelleringsmetoder för att hantera certifieringsartefakter (process- och produktrelaterade) för säkerhetskritiska system. Användningen av några utvalda open source verktyg som möjliggör hantering och återanvändning av certifieringsartefakter kommer att illustreras.

Du lär dig

 • förklara grundläggande begrepp relaterade till säkerhetscertifiering
 • skapa processrelaterade bevis som visar att arbete sker i enlighet med definierad process och modell i standarder
 • tillämpa modelleringsmetoder som härstammar från aktuella säkerhetsstandarder för utvecklingen av återanvändbara certifierings-artefakter för säkerhetskritiska (programvaru-) system.

Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

 • Vårtermin 2024

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2024-02-19 - 2024-06-02 (deltid 33%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-14593

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav minst 22,5 hp  inom datavetenskap och minst 7,5 hp programvaruteknik eller motsvarande.
  Vid minst 18 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet från mjukvaruutveckling görs undantag från kravet om 7,5 hp programvaruteknik. 
  Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3. 

  Urval

  Antal högskolepoäng

Vårtermin 2025

 • Vårtermin 2025

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2025-02-24 - 2025-06-08 (deltid 33%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-14593

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav minst 22,5 hp  inom datavetenskap och minst 7,5 hp programvaruteknik eller motsvarande.
  Vid minst 18 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet från mjukvaruutveckling görs undantag från kravet om 7,5 hp programvaruteknik. 
  Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3. 

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Barbara Gallina

021-10 16 31

barbara.gallina@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se