Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod DVA464
 • Huvudområde Datavetenskap


Den här kursen ger en förståelse för de grundläggande problemen i mjukvarutestning och en solid grund i de praktiska metoderna och verktygen för ett systematiskt och modernt tillvägagångssätt för mjukvarutestning.

Om kursen

Kursen innehåller fem moduler:

 1. Introduktion till mjukvarutestning och testdesign
 2. Enhetstestning, testdesign och automation
 3. Testning på integrerings- och systemnivå
 4. Statisk och dynamisk analys
 5. Avancerad testdesign

Relaterade industriella utmaningar som behandlas i kursen

 • Upptäcka problem tidigare i utvecklingsprocessen och integreringskedjan
 • Undvika kostnader för kvalitetsbrister
 • Utvärdera kvaliteten i mjukvara och system samt att veta när den ska sättas i produktion
 • Förstå problem och luckor i utvecklingsprocessen för kontinuerlig förbättring

Du lär dig

 • förstå de grundläggande målen, utmaningarna och begränsningarna i mjukvarutestning, samt deras relation till andra mjukvarutekniska aktiviteter, såsom kravhantering, design och implementering
 • att tillämpa de viktigaste etablerade testdesignteknikerna
 • att tillämpa statisk och dynamisk kodanalys
 • översiktligt om mer avancerade testmetoder (såsom modellbaserad testning, mutationstestning och sökbaserad testning), samt om den senaste forskningen inom mjukvarutestning


Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

 • Vårtermin 2024

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2024-01-15 - 2024-06-02 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-14592

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  100 hp, varav 70 hp inom teknik eller informatik, inklusive minst 15 hp programmering eller mjukvaruutveckling.
  Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Vårtermin 2025

 • Vårtermin 2025

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2025-01-20 - 2025-06-08 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-14592

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  100 hp, varav 70 hp inom teknik eller informatik, inklusive minst 15 hp programmering eller mjukvaruutveckling.
  Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Eduard Paul Enoiu

021-10 16 24

eduard.paul.enoiu@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se