Text

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod DVA463
  • Huvudområde Datavetenskap

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i datavetenskap

Wasif Afzal

021-10 73 93

wasif.afzal@mdu.se